Bio Næstved, Kattebjerg (1906- )

Næstveds første biograf åbnede dørene for publikum søndag den 2. december 1906 på adressen Jernbanegade 7. Biografen blev navngivet Biograf Theatret (senere Bio Næstved).

Åbningen fandt sted to år efter at Constantin Philipsen havde slået dørene op til Danmarks første permanente biograf, Kosmorama, på Strøget i København. Han etablerede en kæde på 26 biografer over hele landet, heriblandt biografen i Næstved. Philipsen var teknisk direktør, mens N. Gleesen varetog stillingen som direktør for provinsbiograferne.

Et år efter åbningen overtog et lokalt konsortium bestående af boghandler Carl Hinding, Haandværker­bankens direktør Carl Christensen og urmager August Joost driften af Biograf Theatret.

Næstved fik først elværk i oktober 1909, og derfor måtte biografen producere sin egen strøm via en larmende gasmotor, der var placeret i kælderen under biografsalen. Denne var dog ikke helt pålidelig. Allerede et par dage efter åbningen måtte Biograf Theatret lukke i to dage, på grund af et brud på motoren.

"Der var - især hos ældre - lidt Ængstelse i Begyndelsen over dette nymodens Halløj, hvilket vistnok mest skyldtes, at en Gasmotor i Kælderen lavede et saa infernalsk Spektakel, at man hvert øjeblik ventede en Eksplosion," blev der blandt andet blevet skrevet om åbningen af byens første biograf.

I 1923 flyttede Bio længere ned af Jernbanegade, fra nr. 7 til nr. 11, og der lå biografen, indtil den flyttede til helt nye og moderne lokaliteter - på den nuværende adresse på Kattebjerg - i 1951.

"Ingen, der første Gang træder ind I Bio's store smukke Sal kan frasige sig en Følelse af Betagelse. Det imponerende Lokale, der rummer over 500 polstrede Lænestole, er en Triumf for Næstved By, for Bygherre og Bygmester og et storslaaet Eksempel paa inspireret Arkitektur og fint og gedigent Haandværk. Alt aander Luksus og Kvalitet - lige fra de pragtfulde Siddepladser - til den enestaaende Akustik og det eminente Toneanlæg. Som en lille Ekstrafinesse er der indlagt Telefon I Logen, beregnet for Læger, Jordemødre o. lign., og traadløst Høreanlæg for tunghøre," kunne det læses i et hæfte som Bio udgav i forbindelse med åbningen af det nye biografteater.

Det var under biografdirektør August Christian Børner, at Bio flyttede til Kattebjerg - eller Ny Østergade som gaden dengang hed (læs mere i temaet ”Bio's åbning i 1951” på linket længere nede ad siden).

A.C. Børner dødede i december 1966 og biografbevillingen blev opslået ledig. Den 1. november 1967 overtog Annelise Hovmand driften, og under hende fik Bio vokseværk. I 1976 åbnede to nye sale, og i 1981 yderlige to, således at Bio nu kunne kalde sig ”Bio 1/2/3/4/5 - Sydsjællands store biograf”.

"Bygningen blev skabt af arkitekt Reistrup i 1951 og den har vist sig at være uendelig smidig og rummelig, samtidig med at den har haft en bygningsmæssig kvalitet, der har muliggjort de forskellige ombygninger," skrev Næstved-Bladet i 1981.

Ved udvidelsen i 1981 investerede Annelise Hovmand i to højt automatiserede kinomaskiner samt et filmtransportsystem, så filmene kunne løbe fra det ene operatørrum til det andet. Alle sale kunne således betjenes af en enkelt operatør.

"Multi-bio-systemet har gjort det hundrede gange sjovere at drive biograf. Man kan tilfredsstille publikum med et langt større udbud af film, der samtidig kan holdes meget længere på plakaten, da filmene kan flyttes til en sal, hvis antal pladser svarer til interessen for filmen," udtalte biografdirektøren til Næstved Tidende, da sal 4 og sal 5 stod klar.

Udvidelsen gjorde ondt på byens to øvrige biografer, Kino i Jernbanegade og Scala Teatret på Jørgen Jensens Vej, der måtte dreje nøglen om i henholdsvis 1983 og 84. Ifølge direktørerne for de to biografer, fordi Bio havde støvsuget markedet for gode film.

"Jeg har ikke dårlig samvittighed, og jeg har ingen grund til at have det. Det har jeg sagt før, men jeg skal gerne gentage det. Jeg har ønsket at gøre Næstved til en premiereby, og derfor måtte jeg udvide biografen. Ellers havde vi stadig været bagefter Smørumnedre, når det gælder om at få aktuelle film frem. Nu har vi dem før Slagelse, Hillerød og Helsingør. Når man bygger om og kan køre filmene også den dag de ikke længere kan fylde en stor sal, så ligger der et tilbud til udlejerne. Og det vil selvfølgelig til en vis grad distancere en eventuel anden biograf i byen. Jeg havde dog troet, at der stadig ville have været plads til to biografkomplekser i Næstved, fordi der er en rimelig filminteresse som underlag. Men desværre viste det sig altså, at det ikke kunne gå," fortalte Annelise Hovmand til Næstved Tidende, kort efter Scala Teatret var lukket og slukket i 1984.

Annelise Hovmands første store tiltag som direktør for Bio, var dog ikke at udvide biografen med flere sale. I maj 1971 åbnede hun en fotoforretning i nabobygningen (Kattebjerg 3). Bio's Foto og AV-Center skulle, ifølge den fremsynede biografdirektør, ses som en art investering i fremtiden. I begyndelsen af 1970'erne var videofilm stadig det rene science fiction, men Annelise Hovmand kunne allerede dengang fortælle om såkaldte kassettefilm.

"Hvis vi en dag når dertil, at folk hellere vil - og kan sidde hjemme og se de film, de ønsker at se, så bliver der jo ikke meget at gøre for biografteatrene. Jeg har lige deltaget i et seminar i København. ”Billedekassetten - udfordring og perspektiver”. Billedekassettesystemet er jo i sin vorden, og faktisk drøftede vi i dette seminar alle sammen noget, der ikke eksisterer endnu, men som kommer," udtalte Annelise Hovmand til Næstved Tidende ved åbningen af hendes nye forretning.

Fotoforretningens sortiment havde alt, hvad amatørfotografens hjerte kunne begære. Og ”billedekassetten” kom også på hylderne i 1980'erne, hvor Annelise Hovmand begyndte at udleje videofilm. Og det skulle jo siden vise sig, at Bio overlevede hjemmebiografens indtog. Bio's Foto og AV-Center flyttede i 1977 ind i selve biografbygningen (i området, hvor der i dag er indrettet lounge), og lukkede i midten af 1990'erne.

Annelise Hovmand valgte at give filmrullen videre til næste generation i 2005. Hun overlod direktørsædet til cand.mag. i film- og medievidenskab, Lene Lykke Hovmand, der var gift med Annelises barnebarn Peter.

Lene Lykke Hovmand trak sig dog fra direktørposten året efter, da hun og Peter Hovmand gik hver til sit. Dermed var Annelise Hovmand tilbage i rollen som direktør.

”Vi er kede af det, bedrøvede. Det var dejligt, at vi sidste år kunne finde ud af et direktørskifte, men desværre skulle det ikke forblive sådan. Men det er ikke nogen straf for mig at vende tilbage som direktør. Og selv om jeg har rundet de 80 år, er det ingen hindring. Tænk bare på Mærsk McKinney Møller, sagde Annelise Hovmand til Sjællandske i januar 2006.

I 2008 kunne Annelise Hovmand endelig trække sig tilbage, efter 41 år som biografdirektør på Kattebjerg. Hun solgte biografen til et selskab, bestående af Mette Schramm, der i forvejen drev både Reprise Teatret i Holte og Empire Bio i København, samt Peter Fornstam, der er indehaver af Sveriges næststørste biografkæde, Svenska Bio.

Michael Kesic blev udnævnt til første nye biografchef efter Annelise Hovmand. Han bestred posten fra juni 2008 til august 2009, hvorefter Mette Schramm selv overtog den daglige ledelse. Peter Lützen blev ny chef i januar 2010. Lars Chr. Høybye, der havde haft sin daglige gang i Bio som filmoperatør siden 1994, blev forfremmet til ny biografchef i marts 2012. I begyndelsen af 2018 måtte han afgive pladsen til Jesper Larsen og Henrik Larsson, der også står bag Biografen Kanten i Faxe.

Peter Fornstam købte Mette Schramm ud af biografen i maj 2012. Bio Næstved ejes i dag af Svenska Bio, der i 2012/13 foretog en komplet renovering af byens gamle biograf. Man kunne i den forbindelse præsentere lydsystemet Dolby ATMOS (3D lyd), som den første biograf i Skandinavien.


Tekst: Tim Østerlund Toftegaard (januar 2014 / redigeret januar 2019)


Kilder: Bio Næstved, NæstvedArkiverne, Næstved Tidende/Sjællandske, Næstved-Bladet og Biografmuseet.dk.